Leverandørpristjek

ProfitGruppen

professionelle leverandørpristjek

Leverandørpristjek - værdifuld viden uden risiko

"Alle besparelser på driften slår direkte igennem på bundlinjen"

Et leverandørpristjek fra ProfitGruppen sikrer din virksomhed den bedste pris


Uanset om din virksomhed har haft de samme leverandører i en længere periode, eller om I netop har indgået et samarbejde, kan det altid betale sig at få leverandørpristjek.


ProfitGruppen tager fat i din nuværende leverandør og eventuelt andre professionelle spillere på markedet. Alle får lov til at byde ind med deres bedste pris. Intet er skjult alle får lige vilkår. Vi har blot den fordel, at vi handler i enorme mængder inden for en række driftsposter på en gennemsnitlig dansk virksomhed.


Vi sammenfatter de forskellige tilbud således de bliver sammenlignelige og du kan frit vælge ét af tilbudene - eller fortsætte med din nuværende leverandør. 

Hvorfor vælge ProfitGruppen?


  • ProfitGruppen er din virksomheds ambassadør.
  • Vi arbejder altid professionelt og naturligvis diskret når det ønskes.
  • Din virksomhed kan frit vælge om der skal skiftes leverandør med baggrund i de besparelser vi har forhandlet frem til jer.
  • Med mere end 20 års erfaring i professionelt indkøb, er vores netværk Danmarks måske stærkeste leverandørnetværk.
  • Vi handler i store mængder og kan derfor i mere end 80% af tilfældende få bedre priser til dig og din virksomhed.

Besparelser der giver overskud


Det kan være svært for en virksomhed at spare på forbruget af driftsposter som eksempelvis varme, el, kontorartikler, rengøring mv. 

Vores leverandørtjek tilbyder din virksomhed besparelser der slår igennem på bundlinjen - uden at spare på forbruget.

Vi finder besparelser - med garanti


Da vi finder besparelser på mere end 80% af de driftsposter vi årligt gennemgår, er vi overbeviste om, at vi også kan hjælpe din virksomhed.

Hvis vi ikke finder nogle besparelser overhovedet, er du sikker på at du har markedets bedste priser, og vores service er dermed gratis

ProfitGruppen - din ambassadør


Som din virksomheds ambassadør og tilbudsagent, behandler vi alle dine oplysninger med fuld fortrolighed, og I kan tilmed optræde anonymt.

I mange tilfælde skaffer vi, som 3. part, bedre indkøbspriser hos virksomhedens nuværende leverandør

ProfitGruppen ApS - en del af Indkøb Danmark ApS - Cvr.: 27460941 - Baldersbuen 61-63 - 2640 Hedehusene - Tlf.: 70 276 296 - info@profitgruppen.dk

Generelle betingelser:

 

 

Alle leverandørpristjekaftaler indgået efter 1. januar 2019 er omfattet af disse generelle betingelser medmindre undtagelser er aftalt skriftligt med begge parters utvetydige accept:

 

Aftalens formål er at:

Fremme kundens viden og opmærksomhed i forhold til deres nuværende priser hos nuværende leverandører målt mod markedsniveau.

Tilbyde kunden konkurrencedygtige priser fra nuværende leverandører og/eller ny leverandør.

Benchmarke således kunden får et let og overskueligt beslutningsgrundlag.

Aftalens workflow:

Efter indgåelse af aftalen indbetaler kunden det aftalte opstartsbeløb.

Derefter får ProfitGruppen alle nuværende relevante indkøbspriser fra kunden, typisk i form af eksisterende fakturaer, årsopgørelser, oversigter mv.

ProfitGruppen Indhenter relevante tilbud på de af kunden udvalgte poster hos nye og eksisterende leverandører.

Derudover gennemgår ProfitGruppen kundens leverandøraftaler for fejl og mangler.

Kunden får præsenteret de besparelser vi har fundet/forhandlet hos nuværende og eventuel ny leverandør.

Kunden vælger leverandør/aftale.

Besparelsen er aftalt og ProfitGruppen afregnes den aftalte procentdel af besparelsen.

 

Aftalens løbetid og opsigelse

Alle leverandørpristjekaftaler og afregning af besparelser herfor er aftalt til at løbe minimum 36 måneder fra den enkelte driftsposts besparelse er præsenteret, faktureret og betalt. Aftalen fortsætter derefter indtil kundens skriftlige opsigelse, denne skal være ProfitGruppen i hænde senest 3 måneder før den årlige afregning af besparelsen. ProfitGruppen skal derfor have adgang til at overvåge leverandøraftaler/fakturaer i aftalens løbetid for at sikre at kunden får den fulde og aftalte besparelse i kontraktperiodens fulde længde.

 

Kunden har i kontraktperioden adgang til ProfitGruppens professionelle Indkøbere, både til at besvare relevante spørgsmål om de enkelte leverandøraftaler, besparelsesoversigter og til at give rådgivning i forbindelse med kundens statusmøder med de valgte leverandører.

 

Afregning - No Cure – No Pay

Medmindre andet skriftligt er aftalt afregnes ProfitGruppen med den procentsats der er aftalt i indgået Leverandørpristjekaftale.

Kunden skal inden 10 arbejdsdage efter præsentation af nyt tilbud fra nuværende leverandør samt fra eventuel ny leverandør, træffe beslutning omkring valg af leverandør.

ProfitGruppen fratrækker løbende det allerede indbetalte opstartsbeløb. Eventuel tilbagebetaling af opstartsbeløb opdeles i den kontraktlængde som den første større præsenterede besparelse har. 

 

Fakturakontrol

 

ProfitGruppen foretager årligt en fakturakontrol, således kunden sikres den dokumenterede besparelse. Differencer mellem den dokumenterede besparelse og den reelle besparelse bliver modregnet/medregnet i forbindelse med den årlige fakturakontrol og betaling af ProfitGruppens andel. Kunden skal udlevere de relevante aftaler og bilag til brug ved denne fakturakontrol. I modsat fald er ProfitGruppen berettiget til at fakturere det oprindeligt fastsatte honorar baseret på den oprindeligt dokumenterede besparelse.

Med i besparelsesudregningen medtages eventuelle krediteringer, sign-on fees, opstartsbonusser m.v.

Kunden betaler ved aftalens indgåelse et i aftalen fastsat opstartsbeløb. Dækkes opstartsbeløbet ikke ind helt eller delvist i form af besparelser i kontraktperioden bliver resten af opstartsbeløbet tilbagebetalt til kunden efter aftalens minimumsløbetid på 36 måneder.

Besparelsen udregnes som differencen mellem de nuværende omkostninger fratrukket den tilsvarende omkostning ved en ny aftale. Kunden er til enhver tid forpligtet, som minimum, at acceptere besparelser opnået hos nuværende leverandører og afregne ProfitGruppen honorar af besparelsen beregnet over 36 måneder..  

Præsenterer ProfitGruppen kunden for en besparelse hos en ny leverandør, og vælger kunden på trods af denne besparelse at blive hos eksisterende/nuværende leverandør accepteres dette af ProfitGruppen såfremt besparelsen er under 25 % af nuværende pris. I modsat fald forbeholder ProfitGruppen sig ret til at beholde opstartsbeløbet. Ligeledes beholder ProfitGruppen opstartsbeløbet såfremt kunden skifter til denne nye leverandør indenfor 12 måneder efter besparelsen er præsenteret, derudover skal kunden afregne ProfitGruppen for deres oprindelige andel af besparelsen. Fra indgåelse af aftale og 6 måneder frem, kan kunden ikke acceptere tilbud fra hverken ny eller eksisterende leverandør på de valgte områder i leverandørpristjekaftalen, uden at afregne ProfitGruppen deres andel af den eventuelt indhentede besparelse. 

Alle ændringer eller afvigelser til disse generelle betingelser og den oprindelige aftale skal aftales skriftligt.

Tavshedspligt

Begge parter har under og efter aftalens løbetid tavshedspligt i forbindelse med enhver form for information, der udveksles, dog undtaget nødvendig information om forbrug mv. til ny leverandør i forbindelse med indhentning af tilbud til kunden. Uberettiget offentliggørelse eller udveksling af forretningsoplysninger kan være strafbart og udløser erstatningspligt.

ProfitGruppen har tilladelse til at fremsende relevante nyheder via e-mail til kunden og bruge kunden som reference.

Tvister

Denne aftale er underlagt og reguleres af dansk lov. Enhver tvist i forbindelse med denne aftale skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som første instans, sekundær instans er Retten i Glostrup.

 

 

 

 

 

 

Alle leverandørpristjek-aftaler indgået frem til 31. december 2018 er omfattet af nedenstående generelle betingelser medmindre undtagelser er aftalt skriftligt med begge parters utvetydige accept:

 

Aftalens formål er at:

•Fremme kundens viden og opmærksomhed i forhold til deres nuværende priser hos nuværende leverandører målt mod markedsniveau.

•Tilbyde kunden konkurrencedygtige priser fra nuværende leverandører og/eller ny leverandør.

•Benchmarke således kunden får et let og overskueligt beslutningsgrundlag.

Aftalens workflow:

•Efter indgåelse af aftalen indbetaler kunden det aftalte depositum.

•Derefter får ProfitGruppen alle nuværende relevante indkøbspriser fra kunden, typisk i form af eksisterende fakturaer, årsopgørelser, oversigter mv.

•ProfitGruppen Indhenter relevante tilbud på de af kunden udvalgte poster hos nye og eksisterende leverandører.

•Derudover gennemgår ProfitGruppen kundens leverandøraftaler for fejl og mangler.

•Kunden får præsenteret de besparelser vi har fundet/forhandlet hos nuværende og eventuel ny leverandør.

•Kunden vælger leverandør/aftale.

•Besparelsen er aftalt og ProfitGruppen afregnes den aftalte procentdel af besparelsen.

 

Aftalens løbetid

Alle leverandørpristjek aftaler og afregning af besparelser herfor er sideløbende med de enkelte leverandøraftalers perioder. ProfitGruppen skal derfor have adgang til at overvåge leverandøraftaler/fakturaer i aftalens løbetid for at sikre at kunden får den fulde og aftalte besparelse i kontraktperiodens fulde længde.

 

Kunden har i kontraktperioden adgang til ProfitGruppens professionelle Indkøbere, både til at besvare relevante spørgsmål om de enkelte leverandøraftaler, besparelsesoversigter og til at give rådgivning i forbindelse med kundens statusmøder med de valgte leverandører.

 

Afregning - No Cure – No Pay

Medmindre andet skriftligt er aftalt afregnes ProfitGruppen med aftalt %-sats af den opnåede besparelse i kontraktperioden for den enkelte driftspost/leverandøraftale. ProfitGruppen afregnes med den samlede besparelse delt ud og afregnet årligt i kontraktperioden for den enkelte driftspost/leverandøraftale.

Kunden skal inden 10 arbejdsdage efter præsentation af nyt tilbud fra nuværende leverandør samt fra eventuel ny leverandør, træffe beslutning omkring valg af leverandør.

Efter kunden har meddelt ProfitGruppen deres valg, fremsender ProfitGruppen eventuelle nye aftaler til underskrift og herefter fremsendes faktura på ProfitGruppens andel af besparelsen til dækning af ProfitGruppens udgifter. Fakturaen udgør 50 % af den dokumenterede besparelse af første år i kontraktperioden, fratrukket det allerede indbetalte depositum. Eventuel tilbagebetaling af depositum opdeles i den kontraktlængde som den første større præsenterede besparelse har.

Vælger kunden at indgå/forlænge aftale direkte med ny eller eksisterende leverandør efter ProfitGruppen er påbegyndt og/eller har præsenteret et besparelsesgrundlag fra en 3. leverandør, er kunden forpligtet til at fremsende denne aftales indhold og priser til ProfitGruppen til beregning og afregning af besparelsen. Såfremt kunden ikke fremsender dette aftalegrundlag og aftalte priser tager ProfitGruppen afregningsmæssigt udgangspunkt i den besparelse ProfitGruppen kan dokumentere via 3. leverandør. 

 

ProfitGruppen foretager årligt en fakturakontrol, således kunden sikres den dokumenterede besparelse. Differencer mellem den dokumenterede besparelse og den reelle besparelse bliver modregnet/medregnet i forbindelse med den årlige fakturakontrol og betaling af ProfitGruppens andel.

Med i besparelsesudregningen medtages eventuelle krediteringer, sign-on fees, opstartsbonusser m.v.

Kunden betaler ved aftalens indgåelse et i aftalen fastsat depositum. Depositummet dækker den første besparelse i fordelt over dennes kontraktperiode. Dækkes depositummet ikke ind helt eller delvist i form af besparelser i kontraktperioden bliver resten af depositum tilbagebetalt til kunden.

Besparelsen udregnes som differencen mellem de nuværende omkostninger fratrukket den tilsvarende omkostning ved en ny aftale. Kunden er til enhver tid forpligtet, som minimum, at acceptere besparelser opnået hos nuværende leverandører, og/eller afregne ProfitGruppen for 50 % af den dokumenterede besparelse. 

Præsenterer ProfitGruppen kunden for en besparelse hos en ny leverandør, og vælger kunden på trods af denne besparelse at blive hos eksisterende/nuværende leverandør accepteres dette af ProfitGruppen såfremt besparelsen er under 25 % af nuværende pris. I modsat fald forbeholder ProfitGruppen sig ret til at beholde depositum. Ligeledes beholder ProfitGruppen depositum såfremt kunden skifter til denne nye leverandør indenfor 12 måneder efter besparelsen er præsenteret, derudover skal kunden afregne ProfitGruppen for deres oprindelige andel af besparelsen. Fra indgåelse af aftale og 6 måneder frem, kan kunden ikke acceptere tilbud fra hverken ny eller eksisterende leverandør på de valgte områder i leverandørpristjekaftalen, uden at afregne ProfitGruppen deres andel af den eventuelt indhentede besparelse. 

Alle ændringer eller afvigelser til disse generelle betingelser og den oprindelige aftale skal aftales skriftligt.

Tavshedspligt

Begge parter har under og efter aftalens løbetid tavshedspligt i forbindelse med enhver form for information, der udveksles, dog undtaget nødvendig information om forbrug mv. til ny leverandør i forbindelse med indhentning af tilbud til kunden. Uberettiget offentliggørelse eller udveksling af forretningsoplysninger kan være strafbart og udløser erstatningspligt.

ProfitGruppen har tilladelse til at fremsende relevante nyheder via e-mail til kunden og bruge kunden som reference.

Tvister

Denne aftale er underlagt og reguleres af dansk lov. Enhver tvist i forbindelse med denne aftale skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som første instans, sekundær instans er Retten i Glostrup.

 

Copyright @ All rights reserved ProfitGruppen